Обавештење о додели уговора за тендерски поступак „Набавка монтажно- демонтаже бине за ПП2 - Дом културе Књажевац“

Обавештење о додели уговора за тендерски поступак „Набавка монтажно- демонтаже бине за ПП2 - Дом културе Књажевац, у оквиру пројекта CB007.2.22.231“, Референтни број CB007.2.22.231 / ПП2 / СНАБДЕВАЊЕ 1

Корисник: Дом културе Књажевац, Србија
Пројекат: „Омладинска уметничка мрежа“/"Youth art network"
Број пројекта: CB007. 2.22.231

Документ можете преузети овде.