Исправка бр. 1 тендерског досијеа за организацију догађаја за ПП2 – Дом културе Књажевац, у оквиру пројекта „Омладинска уметничка мрежа“

Исправка бр. 1 за организацију догађаја за ПП2 – Дом културе Књажевац, у оквиру пројекта „Омладинска уметничка мрежа“
Референтни број обавештења о уговору: ЦБ007.2.22.231 / ПП2 / СЕРВИЦЕ 2
Локација: Зечарски округ, Република Србија
Наручилац: Дом културе Књажевац
Датум објаве: 15.06.2021

 

REFERENCE: CB007.2.22.065/TD01

a5b corrigcontractnotice en