Oбавештење о покретању поступка за достављање понуда и конкурсна документација за Јавну набавку услуге -реализација програма " Најлепше народне песме - РТС караван" дана 08.08.2019. године у Књажевцу

Обавештење о покретању поступка можете преузети овде.
Конкурсну докуентацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.