Позив за достављање понуда и конкурсна документација за јавну набавку мале вредности- Угоститељске услуге - хотели и ресторани, за потребе Дома културе Књажевац

Обавештење о закључењу уговора можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.