Извођења представе „Шупљи камен“

Предмет јавне набавке бр. 1.2.4/2018 реализација извођења представе „Шупљи камен“, у Дому културе „Књажевац“ дана 22.11.2018. године.


Назив из ОРН: услуге библиотеке, архива, музеја и друге услуге у области културе - 92500000.


Конкурсну документацију преузмите овде.

Обавештење о покретању поступка преузмите овде.

Обавештење о закљученом уговору преузмите овде.