Преговарачки поступак без објављивања јавног позива: извођење представе "Нисам луд да умрем гладан"

Предмет јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива је набавка услуге:  извођење позоришне представе „Нисам луд да умрем гладан“


Покреће се преговарачки поступак без објављивања позива за јавну набавку услуге: извођење позоришне представе „Нисам луд да умрем гладан“ - ЈН бр. 1.2.4/2018.

Предмет јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива је набавка услуге:  извођење позоришне представе „Нисам луд да умрем гладан“ у којој играју Бранко Јанковић и Жарко Степанов,   дана  26.06.2018. године  у Дому културе „Књажевац“.

Ознака из ОРН: 92500000  услуге библиотеке, архива, музеја и друге услуге у области културе.


Обавештење о покретању поступка преузмите овде.

Конкурсну документацију преузмите овде.


 Одлука о додели уговора преузмите овде.

 Обавештење о закљученом уговору преузмите овде.