Преговарачки поступак без објављивања јавног позива: Балетски концерт Константина Костјукова

Предмет јавне набавке бр.1.2.4/2018 реализација програма, Балетски концерт Константина Костјукова у Дому културе „Књажевац“ дана 15.05.2018. године у договореном термину.

Назив из ОРН: услуге библиотеке, архива, музеја и друге услуге у области културе - 92500000.

 

Обавештење о покретању поступка без објављивања јавног позива преузмите овде.

Конкурсну документацију преузмите овде.


Одлуку о додели уговора преузмите овде.

Обавештење о закљученом уговору преузмите овде.