Преговарачки поступак без објављивања јавног позива: извођење представе "ВЕЧЕРА БУДАЛА"

Предмет јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива је набавка услуге: извођење позоришне представе „Вечера будала“ у којој играју глумци Звездара театра Београд, дана 26.04.2018. године  у Дому културе „Књажевац“.

Ознака из ОРН: 92500000  услуге библиотеке, архива, музеја и друге услуге у области културе.

 

Обавештење о покретању поступка без објављивања јавног позива преузмите овде.

Конкурсну документацију преузмите овде.


Одлуку о додели уговора преузмите овде.

Обавештење о закљученом уговору преузмите овде.