ЈН1.2.1/2018 - Јавна набавка услуге обављања одређених послова

Предмет јавне набавке је набавка услуге обављања одређених послова(диригент; ватрогасац; билетар; конобар; чистачица) за потребе Дома културе „Књажевац“.

Поступак је обликован у пет партија:

  1. Партија 1- Послови диригента, један извршилац, VII степен, високо образовање
  2. Партија 2 - Послови ватрогасца, три извршиоца, III-IVстепен стручне спреме
  3. Партија 3 - Послови билетара,један извршилац IV степен стручне спреме
  4. Партија 4- Послови конобара, два извршиоца, III степен стручне спреме
  5. Партија 5 - Послови чистачице, један извршилац.

Назив и ознака из општег речника набавке: 79990000 - разне услуге у вези са пословањем

 

Конкурсну документацију преузмите овде.

Позив за подношење понуда преузмите овде.


Одлуку о додели уговора преузмите овде.

Обавештење о закљученом уговору преузмите овде.