Преговарачки поступак без објављивања јавног позива: Концерт Иване Петерс

Предмет јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива је набавка услуге: концерт Иване Петерс са пратећим бендом, дана 09.07.2017. године од 22,00 часа у Књажевцу.

 

Ознака из ОРН: 92500000 услуге библиотеке, архива, музеја и друге услуге у области културе.

 

Обавештење о покретању поступка без објављивања јавног позива преузмите овде.

Конкурсну документацију преузмите овде.


Одлуку о додели уговора преузмите овде.

Обавештење о закљученом уговору преузмите овде.