ЈН1.2.2/2017 - Јавна набавка пружањa угоститељских услуга (хотели и ресторани) за потребе Дома културе „Књажевац“.

Предмет јавне набавке бр. 1.2.2/2017 су услуге - набавка пружањa угоститељских услуга  (хотели и ресторани) за потребе Дома културе „Књажевац“.

Предмет јавне набавке бр. 1.2.2/2017 су услуге - набавка пружањa угоститељских услуга  (хотели и ресторани) за потребе Дома културе „Књажевац“, у периоду од закључивања уговора до 28.02.2018. године,  која се спроводи у пет партија:


Партија 1 : услуга ресторана са роштиљем, сендвичима, класичном кухињом и печењем;
Партија 2 : услуга ресторана са италијанском кухињом;
Партија 3 : услуга смештаја у угоститељском објекту капацитета до 15 лежајева;
Партија 4 : услуга смештаја у угоститељском објекту капацитета преко 15 лежајева;
Партија 5 : услуга смештаја и исхране за учеснике ликовне колоније.

Шифра и назив из Општег речника набавки: 55000000 - услуге хотела, ресторана и трговине на мало.
Процењена вредност јавне набавке укупно: 875.000,00 динара без обрачунатог ПДВ, и то:
Партија 1 - 333.333,00 динара без ПДВ-а;
Партија 2 - 83.333,00 динара без ПДВ-а;
Партија 3 - 83.333,00 динара без ПДВ-а;
Партија 4 - 125.000,00 динара без ПДВ-а;
Партија 5 - 250.000,00 динара без ПДВ-а.

 

Конкурсну документацију преузмите овде.

Позив за подношење понуда преузмите овде.


Одлуку о додели уговора преузмите овде.

Обавештење о закључењу уговора преузмите овде.