ЈН1.2.3/2017 - Јавна набавка услуга : превоз учесника програма за потребе Дома културе "Књажевац"

Предмет јавне набавке бр. 1.2.3/2017 су услуге - набавка услуге превоза учесника програма Дома културе „Књажевац“, у периоду до 12 месеци након закључивања уговора, која се спроводи у две партије:

  1. Превоз учесника програма и превоз слика у земљи
  2. Превоз учесника програма у иностранству

Назив и ознака из општег речника набавке: 60100000 –  услуге друмског превоза

 

Конкурсну документацију преузмите овде.

Позив за подношење понуда преузмите овде.


Одлуку о додели уговора за Партију 1 преузмите овде.

Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 преузмите овде.


Одлуку о обустави поступка за Партију 2 преузмите овде.

Обавештење о обустави поступка за Партију 2 преузмите овде.