ЈН1.1.1/2017 - Јавна набавка добара: електрична енергија

Предмет јавне набавке бр.1.1.1/2017 су добра - електрична енергија.


Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 - електрична енергија.
Набавка се спроводи ради закључења уговора о потпуном снабдевању.
Поступак није обликован по партијама.

Конкурсну документацију преузмите овде.

Позив за подношење понуда прeузмите овде.


Одлуку о додели уговора преузмите овде.

Обавештење о закљученом уговору преузмите овде.