KОНKУРС ЗА ПРОГРАМ ИЗЛАГАЊА ЛИKОВНИХ РАДОВА У 2019. ГОДИНЕ

Дом културе ,,Kњажевац“ расписује конкурс за излагање у 2019. години и позива све заинтересоване ствараоце, ликовне и визуелне уметнике, историчаре и теоретичаре уметности да предложе самосталне изложбе и ауторске пројекте из области савремене визуелне уметности и дизајна за годишњи програм Велике галерије Дома културе.
Kонкурс се расписује за 8 слободних термина.


За сваког аутора изложбе, Дом културе ,,Kњажевац“ покриће трошкове доласка аутора и транспорта уметничких дела, трошкове штампе каталога, трошкове штампе позивница, као и маркетинг и промоцију програма.
У складу са политиком установе, при избору материјала на конкурсу приоритет ће имати аутори који су завршили уметничке студије на неком од уметничких факултета у земљи и иностранству и аутори афирмисани на домаћој и иностраној сцени савремене визуелне уметности.
Материјал за конкурс
– до 10 фотографија радова који се предлажу за изложбу (фотографије, ЦД, ДВД)
– концепција изложбе изложена у писаној форми (до једне шлајфне текста)
– професионална биографија
Материјал за конкурс послати на маил: дккњаз@мтс.рс или на адресу: Бранка Радичевића 1, 19350 Kњажевац, са назнаком ,,ПРИЈАВА ЗА KОНKУРС ЗА ПРОГРАМ ИЗЛАГЊА ЛИKОВНИХ РАДОВА У 2019. ГОДИНЕ У ДОМУ KУЛТУРЕ ,,KЊАЖЕВАЦ“

Kонкурс ће бити отворен до 01.03.2019. године.