OБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА: НАБАВКА УГРАДНЕ ОПРЕМЕ – СИСТЕМ ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА

Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.

Измену конкурсне документације можете преузети овде.
Обавештење о продужетку рока можете преузети овде.
Измену конкурсне документације можете преузети овде.

Питање број 1. можете преузети овде.
Одговор на питање број 1. можете преузети овде.
Питање број 2. можете преузети овде.
Одговор на питање број 2. можете преузети овде.
Обавештење о продужетку рока может преузети овде.
Измену конкурсне документације можете преузети овде.
Одлуку о обустави поступка можете преузети овде.
Обавештење о обустави поступка можете преузети овде.