Преговарачки поступак без објављивања јавног позива: представа „Бела бајка“

Предмет јавне набавке бр. 1.2.4/2017 - Конкурсна документација дел.бр.01-189 од 18.09.2017. године je извођење лутка представе за децу „Бела бајка“

Ознака из ОРН: 92312110-5 - услуге позоришне продукције

Обавештење о покретању поступка без објављивања јавног позива преузмите овде.

Конкурсну документацију преузмите овде.


Одлуку о додели уговора преузмите овде.

Обавештење о закљученом уговору преузмите овде.