Преговарачки поступак без објављивања јавног позива: концерт групе "Кербер"

Предмет јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива је набавка услуге: концерт групе КЕРБЕР, дана 13.05.2017. године од 21,00 час испред Дома културе „Књажевац“ у Књажевцу.

Ознака из ОРН: 92500000 услуге библиотеке, архива, музеја и друге услуге у области културе.

 

Обавештење о покретању поступка без објављивања јавног позива преузмите овде.

Конкурсну документацију преузмите овде.


Одлуку о додели уговора преузмите овде.

Обавештење о закљученом уговору преузмите овде.