ЈН1.2.3/2017 - Јавна набавка услуга : превоз у иностранству за потребе Дома културе "Књажевац"

Предмет јавне набавке бр. 1.2.3/2017 су услуге - услуге превоза у иностранству учесника програма  Дома културе „Књажевац“, у периоду након закључивања уговора  до 28.02.2018. године.

Назив и ознака из општег речника набавке: 60100000 -  услуге друмског превоза

 

Конкурсну документацију преузмите овде.

Позив за подношење понуда преузмите овде.


Одлуку о додели уговора преузмите овде.

Обавештење о закљученом уговору преузмите овде.